Chúc Mừng Xuân KỶ-HỢI 2019- PL 2563

 • Đại Lễ Hạ Nguyên 2019
 • TT Thích Minh Diệu cùng các NS chụp hình lưu niệm với PT
 • Chương Trình Phái Đoàn Hoằng Pháp
 • Đại lễ Thượng Nguyên
 • Thọ Bát Quan Trai tại chùa Hải Đức
 • Đại Lễ Phật Đản
 • Đại Lễ Phật Đản
 • Đại Lễ Phật Đản
 • Đại Lễ Phật Đản
 • Đại Lễ Phật Đản
 • Lễ Đặt Đá xây dựng chánh điện chùa Hải Đức

Đại Lễ VU LAN 2019 ngày1/9/2019 TT Thích Thông Triết Chứng Minh Lễ Thượng Nguyên năm Kỷ-Hợi và lễ Tiểu tường PT Trần Kim Trung


Chùa HẢI-ĐỨC làm lễ cầu an đầu năm Xuân Kỷ Hợi.. Phật Lic̣h 2563 tại Chùa Hải-Đức thành phố Jacksonville FL USA


HT Thích Như Điển - Thập Niệm Trong Kinh Nam Truyền. Đại lễ Phật Đản Ngày 3 tháng 6 năm 2018 do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.


Khóa Tu Mùa Xuân 2018...Lễ Tấn Phong chức vị...Hòa Thượng Thích Như Điển - Đức Phật Trong Kinh Nam & Bắc Truyền


Đại Lễ Thượng Nguyên Mậu Tuất 2018 PL 2562Đại Lễ Hạ Nguyên Đinh Dậu 2017 . PL 2561


Đại lễ Vu Lan Ngày 3 tháng 9 năm 2017 do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách. Trở Lại Phật Tánh Của Chính Mình - Ni Sư Thích Nữ Diệu Hiền giãng ngày 18 tháng 6 năm 2017


Lễ Đặt Đá xây dựng chánh điện chùa Hải Đức, ngày 14 tháng 8 năm 2016

Chùa Hải Đức đã làm lễ đặt đá xây chánh điện. Quý vị Phật Tử muốn biết thêm chi tiết, hay đóng góp xin liên lạc:

 • Châu Ngọc - Email: chaungoc52@aol.com Phone: 904-885-5428
 • Nguyên Hạnh - Email: n.buong@yahoo.com Phone: 904-982-9299
 • Chủng Tường - Email: thaibinh7@hotmail.com Phone: 904-631-7401