Chúc Mừng Xuân KỶ-HỢI 2019- PL 2563

 • Chúc Mừng Xuân
 • Chúc Xuân 2020
 • TT Thích Minh Diệu cùng các NS chụp hình lưu niệm với PT
 • Chương Trình Phái Đoàn Hoằng Pháp
 • Đại lễ Thượng Nguyên
 • Thọ Bát Quan Trai tại chùa Hải Đức
 • Đại Lễ Phật Đản
 • Đại Lễ Phật Đản
 • Đại Lễ Phật Đản
 • Đại Lễ Phật Đản
 • Đại Lễ Phật Đản
 • Lễ Đặt Đá xây dựng chánh điện chùa Hải Đức

Chùa HẢI-ĐỨC (Mồng 2 Tết) Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý 2020Hình Ảnh Đón Giao Thừa Xuân Canh Tý tại Chùa HẢI-ĐỨC


Lễ Đặt Đá xây dựng chánh điện chùa Hải Đức, ngày 14 tháng 8 năm 2016

Chùa Hải Đức đã làm lễ đặt đá xây chánh điện. Quý vị Phật Tử muốn biết thêm chi tiết, hay đóng góp xin liên lạc:

 • Châu Ngọc - Email: chaungoc52@aol.com Phone: 904-885-5428
 • Nguyên Hạnh - Email: n.buong@yahoo.com Phone: 904-982-9299
 • Chủng Tường - Email: thaibinh7@hotmail.com Phone: 904-631-7401